24 34 20 03
kliniksaga@gmail.com

RAB

Registreret Alternativ Behandler, RAB
Registreret Alternativ Behandler eller RAB er en beskyttet titel, jf.
Lov nr. 351 af 19. maj 2004.
En RAB behandler er medlem af og godkendt af en brancheorganisation, der af
Sundhedsstyrelsen er godkendt til at registrere de medlemmer, der opfylder lovens krav. Der
er tale om en frivillig ordning, hvorfor man godt kan være medlem af en brancheorganisation
uden at være RAB godkendt.
Loven og de tilhørende administrative bestemmelser stiller bl.a. krav til den alternative
behandlers uddannelse. Der stilles også krav om, at RAB behandleren ajourfører sin
uddannelse med efteruddannelse.
Der stilles tillige krav om, at behandleren efterlever basale regler om god klinisk praksis og
er underlagt et uvildigt klageorgan.
Det betyder, at kun behandlere, der opfylder lovens krav til blandt andet uddannelse,
journalføring og god klinisk praksis, må anvende den beskyt tede titel: Registreret Alternativ
Behandler, “RAB”.
Derfor er RAB titlen et kvalitetsstempel for alternative behandlere, og det forventes, at
fremtidige sundhedspolitiske tiltag vil komme til at omhandle RAB behandlere. Se derfor
efter RAB titlen og (R’A B mærket, når du søger en alternativ behandler.
Mærket betyder, at behandlerens brancheorganisation er med i RABforum
www.rabforum.dk

GDPR

Klinik Saga